Nasi partnerzy


   Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

   SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

   Strona oficjalna

   Umowa o współpracy

  ***

   Krajowa Izba Gospodarcza, Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich

   Celem Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich jest dostarczanie wiedzy wszystkim Interesariuszom procesów rozwojowych w miastach.

   Strona oficjalna

   Porozumienie o współpracy

  ***

   Łódzka Szkoła Rewitalizacji

   Łódzka Szkoła Rewitalizacji jest lokalną organizacją skupiająca fachowców różnych dziedzin na co dzień zajmujących się zagadnieniami związanymi z rewitalizacją zabytkowych struktur miejskich.

   Strona oficjalna