Nasi eksperci


Kierownik ICSM UŁ:

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Rada Naukowa Centrum:

Przewodniczący Rady:
prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Członkowie Rady:

dr Justyna Anders-Morawska
ab. Justyna Danielewicz
dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ
dr hab. Monika Kucner
prof. dr hab. Andrzej Majer
prof. dr hab. Janusz Markowski
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Małgorzata Stahl
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń

Sekretarze naukowi ICSM UŁ:

mgr Ewa Boryczka
dr Kamil Śmiechowski

Współpracownicy Centrum:

Uwaga! Lista w trakcie uzupełniania

dr Dominik Drzazga
dr Marcin Feltynowski
dr Jagoda Guz
dr Tomasz Jurczak
mgr Ewelina Kina-Skunka
dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
dr hab. Inga B. Kuźma
dr hab. Szymon Marcińczak, prof. UŁ
dr Filip Moterski
dr Agnieszka Orankiewicz
dr Zbigniew Przygodzki
dr Magdalena Rek-Woźniak
dr hab. Wawrzyniec Rudolf
dr Agnieszka Rzeńca
dr Dorota Sikora-Fernandez
dr Monika Słupińska
dr hab. Mariusz E. Sokołowicz
dr Maciej Turała
dr Magdalena Wiśniewska
dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ
dr Wojciech Woźniak
mgr Wiktor Wróblewski
mgr Jakub Zasina
dr Agata Zysiak

Centrum ma charakter otwarty. Wszystkich pracowników naukowych zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod adresem icsm_ul@uni.lodz.pl