Bez kategorii


panorama_lodzi
„Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz”. (W. S. Reymont, Ziemia obiecana) Łódź stanowi doskonały przykład pokazujący potencjał XIX-wiecznego dziedzictwa przemysłowego w procesie regeneracji współczesnych miast. Taka właśnie perspektywa, łącząca w sobie bardzo różne spojrzenia na […]

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi


Lanckoronaa
Zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów, etnologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej, a […]

Małe Miasta Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka


Wydział-Zarządzania-UŁ-Kopiowanie
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego” organizowanej w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Łodzi. Szczególną okazją do spotkania jest Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Tadeusza Markowskiego, 40-lecia jego pracy w Uniwersytecie […]

Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego – konferencja jubileuszowa prof. ...uczelnie łódź ekonomia
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ. Głównymi obszarami tematycznymi obrad będą: Sprawiedliwość w koncepcjach i doktrynach ekonomicznych; Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa – nowa […]

Konferencja EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ


dm
Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Dyskusje miejskie”. 9 października porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed naszym miastem w najbliższych kilkudziesięciu latach. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów różnych dziedzin, którzy podzielą się swoimi poglądami i obawami na temat ocieplenia klimatu, migracji, rewitalizacji czy rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu […]

Dyskusje miejskie: Wyzwania dla Łodzi


41101921_2690926900932705_5895846004019691520_n
II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji „Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie” 18 września 2018r Miejsce: Aula Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26 Cel: Zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji celem stworzenia kompleksowej i interaktywnej bazy wiedzy, […]

II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły RewitalizacjiMiło nam poinformować, że decyzją dziekanów w bieżącym roku akademickim do naszego Centrum przystąpiły Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. W ten sposób będziemy mogli integrować już wszystkie jednostki organizacyjne naszej Uczelni podejmujące w swoich badaniach problematykę miejską.

Zmiany w ICSM


pdm
Prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr, ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziałujących, w sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast. Jak ma wyglądać prawo do miasta w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym, komplementarnym systemie? Na te […]

Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”
Bez tytułu
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Dyskusje miejskie”, które współorganizujemy z Muzeum Miasta Łodzi w związku z kończącą się tam właśnie wystawą „Wokół Wielkiej Łodzi”, na której prezentowane są m.in. dawne plany zagospodarowania miasta. Spotkanie zatytułowane „Urbanista: kreator, destruktor, polityk? Na przykładzie historii planowania […]

Dyskusje Miejskie: „Urbanista: kreator, destruktor, polityk?”