Konferencja naukowa „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”

panorama_lodzi

  „Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz”.
  (W. S. Reymont, Ziemia obiecana)

  OPIS KONFERENCJI

  Łódź stanowi doskonały przykład pokazujący potencjał XIX-wiecznego dziedzictwa przemysłowego w procesie regeneracji współczesnych miast. Taka właśnie perspektywa, łącząca w sobie bardzo różne spojrzenia na miasto, przyświeca również i działalności Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Stąd pomysł, by z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej zorganizować konferencję naukową „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”, która łączyłaby w sobie nowatorskie, zintegrowane spojrzenie na miasto, jego bogatą historię i wyzwania stojące przed nim w XXI wieku. Wydarzenie to adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców – nie tylko środowiska naukowego łódzkich uczelni, lecz także samorządów Aglomeracji Łódzkiej, lokalnego biznesu, sektora pozarządowego i wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych jego kondycją i perspektywami rozwoju.

  W ramach konferencji odbędą się panele tematyczne, które będą poruszały następujące kwestie:
   Czego nas dziś może nauczyć historia Łodzi?
   Tożsamość i wizerunek miasta
   Dziedzictwo kulturowe
   Sfera gospodarcza miasta
   Polityka społeczna
   Przestrzeń miejska i jej przekształcenia
   Środowisko przyrodnicze miasta
   Łódź akademicka
   Przyszłość metropolitalna Łodzi

  Integralną częścią konferencji będzie sesja podsumowująca, podczas której będziemy chcieli wypracować rekomendacje dla miasta i zastanowić się nad różnymi scenariuszami jego przyszłości.
  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy uczonych, ale także przedsiębiorców, przedstawicieli trzeciego sektora i urzędników, którzy – jak ufamy – wymienią się wspólnie swoimi doświadczeniami i poglądami na temat kondycji miasta i jego przyszłości.

  Liczymy, że nasza konferencja stanie się nowym otwarciem we współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym łódzkich uczelni a samorządem miasta Łodzi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem Łodzi, zaś obserwacje i rekomendacje, które pojawią się w trakcie obrad, stworzą podwaliny pod dalszy rozwój zintegrowanych badań nad naszym miastem.

  UWAGA! Z POWODU PANDEMII PODJĘLIŚMY DECYZJĘ, BY POSZCZEGÓLNE PANELE WCHODZĄCE W SKŁAD KONFERENCJI ODBYWAŁY SIĘ ONLINE W ODRĘBNYCH TERMINACH. PONIŻEJ PREZENTUJEMY ICH SZCZEGÓŁOWE OPISY

  4 listopada 2020 – „Czego może nas dziś nauczyć historia Łodzi?”

  5 listopada 2020 – Tożsamość Łodzi przemysłowej. Wczoraj i dziś

  2 grudnia 2020 – Wielojęzyczna literatura Łodzi w XIX i XX wieku

  3 grudnia 2020 – Łódzkie słowa klucze, zaklęcia i stereotypy w badaniach łódzkich socjologów

  13 stycznia 2021 – Przemysłowa transformacja Łodzi

  14 stycznia 2021 – Środowisko przyrodnicze miasta

  10-11 lutego 2021 – Przestrzeń miejska i jej przekształcenia

  17 marca 2021: Zdrowie publiczne a problemy i wyzwania rozwoju Łodzi

  18 marca 2021 – Łódź w otoczeniu lokalnym i globalnym. Przyszłość metropolitalna Łodzi?

  21 maja 2021 – Łódź akademicka

  Czerwiec 2021 – podsumowanie konferencji – panel „200-lecie Łodzi przemysłowej – droga do przyszłości” podczas I Kongresu Regeneracji Miast Przemysłowych

  REJESTRACJA

  Wszystkich chętnych do wysłuchania paneli i udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy do uprzedniej rejestracji na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona!

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

  PATRONAT

  Konferencję objęli swoim patronatem:

  dr inż. Tomasz Czajkowski – dyrektor Instytutu Włókiennictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz

  dr hab. Marcin Gołaszewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

  prof. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

  Marek Michalik – prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  Elwira Zaręba – prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich

  RADA NAUKOWA

  Przewodniczący:

  Tadeusz Markowski

  Członkowie:

  Justyna Anders-Morawska, Justyna Danielewicz, Tomasz Jurczak, Grażyna Ewa Karpińska, Jarosław Kita, Monika Kucner, Andrzej Majer, Szymon Marcińczak, Tadeusz Marszał, Rafał Matera, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rochmińska, Elżbieta Umińska-Tytoń

  Sekretarze: dr Ewa M. Boryczka, dr Kamil Śmiechowski, kontakt: icsm_ul@uni.lodz.pl

  Wszystkich chętnych do wysłuchania paneli i udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy!