Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi

panorama_lodzi

„Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz”.
(W. S. Reymont, Ziemia obiecana)

Łódź stanowi doskonały przykład pokazujący potencjał XIX-wiecznego dziedzictwa przemysłowego w procesie regeneracji współczesnych miast. Taka właśnie perspektywa, łącząca w sobie bardzo różne spojrzenia na miasto, przyświeca również i działalności Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Stąd pomysł, by z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej zorganizować konferencję naukową „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”, która łączyłaby w sobie nowatorskie, zintegrowane spojrzenie na miasto, jego bogatą historię i wyzwania stojące przed nim w XXI wieku. Wydarzenie to adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców – nie tylko środowiska naukowego łódzkich uczelni, lecz także samorządów Aglomeracji Łódzkiej, lokalnego biznesu, sektora pozarządowego i wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych jego kondycją i perspektywami rozwoju.

W ramach konferencji odbędą się panele tematyczne, które będą poruszały następujące kwestie:
 Czego nas dziś może nauczyć historia Łodzi?
 Tożsamość i wizerunek miasta
 Dziedzictwo kulturowe
 Sfera gospodarcza miasta
 Polityka społeczna
 Przestrzeń miejska i jej przekształcenia
 Środowisko przyrodnicze miasta
 Łódź akademicka
 Przyszłość metropolitalna Łodzi

Integralną częścią konferencji będzie sesja podsumowująca, podczas której będziemy chcieli wypracować rekomendacje dla miasta i zastanowić się nad różnymi scenariuszami jego przyszłości.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy uczonych, ale także przedsiębiorców, przedstawicieli trzeciego sektora i urzędników, którzy – jak ufamy – wymienią się wspólnie swoimi doświadczeniami i poglądami na temat kondycji miasta i jego przyszłości.
Liczymy, że nasza konferencja stanie się nowym otwarciem we współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym łódzkich uczelni a samorządem miasta Łodzi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem Łodzi, zaś obserwacje i rekomendacje, które pojawią się w trakcie obrad, stworzą podwaliny pod dalszy rozwój zintegrowanych badań nad naszym miastem.

Wszystkich chętnych do wysłuchania paneli i udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy do uprzedniej rejestracji na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA! Z powodu pandemii podjęliśmy decyzje, by poszczególne panele składające się na konferencję odbywały się w odrębnych terminach. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie konferencji