Małe Miasta Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka

Lanckoronaa

Zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów, etnologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli pokrewnych dziedzin wiedzy: biologów, historyków, archeologów oraz etnologów, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Miejsce i termin konferencji: Uniejów, 24–25 października 2019
Terminy zgłoszeń i opłat:
do 30.06.2019 – opłata ulgowa

Strona konferencji