Konferencja EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

uczelnie łódź ekonomia

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ.

Głównymi obszarami tematycznymi obrad będą:

Sprawiedliwość w koncepcjach i doktrynach ekonomicznych;
Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa – nowa generacja wyzwań dla polityki rozwoju regionalnego i lokalnego;
Sprawiedliwość w dostępie do usług społecznych i środowiskowych;
Miasto jako dobro wspólne;
Urban resilience a miasto sprawiedliwe;
Sprawiedliwość społeczna w procesach rewitalizacji;
Sprawiedliwość w dostępie do zielono-błękitnej infrastruktury w miastach.

Istotnym elementem konferencji będą warsztaty naukowo-badawcze dotyczące problematyki sprawiedliwości środowiskowej
oraz sesja terenowa podejmująca kwestie sprawiedliwości społecznej w procesach rewitalizacji.

Konferencja odbędzie się 23 i 24 maja 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi

Program koferencji