Archiwa miesięczne: Maj R


Lanckoronaa
Zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów, etnologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej, a […]

Małe Miasta Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka


Wydział-Zarządzania-UŁ-Kopiowanie
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego” organizowanej w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Łodzi. Szczególną okazją do spotkania jest Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Tadeusza Markowskiego, 40-lecia jego pracy w Uniwersytecie […]

Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego – konferencja jubileuszowa prof. ...


uczelnie łódź ekonomia
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ. Głównymi obszarami tematycznymi obrad będą: Sprawiedliwość w koncepcjach i doktrynach ekonomicznych; Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa – nowa […]

Konferencja EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ