II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji

41101921_2690926900932705_5895846004019691520_n

II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji
„Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”
18 września 2018r
Miejsce: Aula Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Cel:
Zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji celem stworzenia kompleksowej i interaktywnej bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń niezbędnych do zdefiniowania i rozwoju regionalnej, inteligentnej specjalizacji w zakresie urbanistycznej rewitalizacji. Kluczowe dla rozwoju inteligentnej specjalizacji jest zebranie rozproszonych, dobrych praktyk (ang. best practices) zarówno lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych oraz budowa sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy.

Strona wydarzenia
Serdecznie zapraszamy!