Archiwa miesięczne: Maj R


pdm
Prawo do miasta to nie tylko kwestia sprawiedliwej dostępności do publicznych wartości i dóbr, ale również prawo do eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych oddziałujących, w sposób powszechny, na wszystkich mieszkańców miast. Jak ma wyglądać prawo do miasta w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w sieciowym, komplementarnym systemie? Na te […]

Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”