Dyskusje Miejskie: „Urbanista: kreator, destruktor, polityk?”

Bez tytułu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Dyskusje miejskie”, które współorganizujemy z Muzeum Miasta Łodzi w związku z kończącą się tam właśnie wystawą „Wokół Wielkiej Łodzi”, na której prezentowane są m.in. dawne plany zagospodarowania miasta. Spotkanie zatytułowane „Urbanista: kreator, destruktor, polityk? Na przykładzie historii planowania Łodzi” dotyczyć będzie refleksji nad urbanistyką jako nauką i praktyką kształtowania życia społecznego na przykładzie Łodzi. W spotkaniu wezmą udział Kazimierz Bald, honorowy prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. Tadeusz Markowski, łódzki planista, wieloletni prezes TUP oraz ceniony ekspert w zakresie zarządzania miastem i regionem oraz dr Marcin Szymański, historyk-regionalista, współautor wystawy. Pałac Poznańskiego przy Ogrodowej 21 marca o godzinie 18.00. Wstęp za opłatą jak do Muzeum (bilet normalny 3 zł, ulgowy 1 zł).

PLAKAT

Link do wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/1602347893183673/