Archiwa miesięczne: Styczeń R


Jelonki-Północne-1
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na współorganizowaną przez Centrum konferencję Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2017 roku na Wydziale Zarządzania UŁ. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat społecznej funkcji zasobów mieszkaniowych w nawiązaniu do ekonomicznej koncepcji dóbr publicznych oraz wielowymiarowego zintegrowanego planowania na rzecz […]

Konferencja „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”


Miło nam poinformować, że kierownikiem Centrum w kadencji 2017-2019 został prof. dr hab. Tadeusz Markowski z Wydziału Zarządzania UŁ. Z kolei Radzie Naukowej ICSM zgodził się przewodniczyć prof. dr hab. Tadeusz Marszał z Wydziału Nauk Geograficznych. Wkrótce na stronie pojawi się szczegółowa informacja o Kierowniku i Przewodniczącym Rady oraz ich […]

Zmiany w Centrum